Mô tả công việc
– Tiếp nhận, xử lý tất cả các ý kiến, thắc mắc, khiếu nại của cư dân đảm bảo giải quyết nhanh chóng hiệu quả;
– Phân loại đối tượng khách hàng/cư dân, quản lý việc cập nhật tình trạng căn hộ/biệt thư lên hệ thống;
– Theo dõi thông tin trên mạng xã hội của cư dân tại Khu đô thị/biệt thự;
– Hàng ngày thực hiện chăm sóc, thăm hỏi cư dân tại khu vực quản lý;
– Phối hợp với các bộ phận trong quy trình thu hồi công nợ đảm bảo công nợ được thu hồi theo đúng quy định.
– Thực hiện tuần tra hàng ngày tại khu vực quản lý đảm bảo việc tuân thủ nội quy của Khu căn hộ/biệt thự;

Mô tả công việc
– Tiếp nhận, xử lý tất cả các ý kiến, thắc mắc, khiếu nại của cư dân đảm bảo giải quyết nhanh chóng hiệu quả;
– Phân loại đối tượng khách hàng/cư dân, quản lý việc cập nhật tình trạng căn hộ/biệt thư lên hệ thống;
– Theo dõi thông tin trên mạng xã hội của cư dân tại Khu đô thị/biệt thự;
– Hàng ngày thực hiện chăm sóc, thăm hỏi cư dân tại khu vực quản lý;
– Phối hợp với các bộ phận trong quy trình thu hồi công nợ đảm bảo công nợ được thu hồi theo đúng quy định.
– Thực hiện tuần tra hàng ngày tại khu vực quản lý đảm bảo việc tuân thủ nội quy của Khu căn hộ/biệt thự;

Mô tả công việc
– Tiếp nhận, xử lý tất cả các ý kiến, thắc mắc, khiếu nại của cư dân đảm bảo giải quyết nhanh chóng hiệu quả;
– Phân loại đối tượng khách hàng/cư dân, quản lý việc cập nhật tình trạng căn hộ/biệt thư lên hệ thống;
– Theo dõi thông tin trên mạng xã hội của cư dân tại Khu đô thị/biệt thự;
– Hàng ngày thực hiện chăm sóc, thăm hỏi cư dân tại khu vực quản lý;
– Phối hợp với các bộ phận trong quy trình thu hồi công nợ đảm bảo công nợ được thu hồi theo đúng quy định.
– Thực hiện tuần tra hàng ngày tại khu vực quản lý đảm bảo việc tuân thủ nội quy của Khu căn hộ/biệt thự;