DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ (TRỌN GÓI)

 • Thiết lập hệ thống phần mềm quản lý trực tuyến tòa nhà ERP
 • Cung cấp nhân sự Ban Quản lý: Trưởng ban Quản lý, giám sát dịch vụ, lễ tân, hành chính, kế toán,…
 • Cung cấp nhân sự vận hành hệ thống kỹ thuật và giám sát công tác bảo trì, bảo dưỡng: Kỹ sư trưởng, nhân viên kỹ thuật.
 • Cung cấp các dịch vụ: Bảo vệ an ninh, giữ xe, vệ sinh, chăm sóc cây xanh, cứu hộ hồ bơi, Gym,…

TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ CHUYỂN GIAO

 • Thiết lập hệ thống phần mềm quản lý trực tuyến tòa nhà ERP
 • Cung cấp nhân sự Ban Quản lý: Trưởng ban Quản lý, giám sát dịch vụ, lễ tân, hành chính, kế toán,…
 • Cung cấp nhân sự vận hành hệ thống kỹ thuật và giám sát công tác bảo trì, bảo dưỡng: Kỹ sư trưởng, nhân viên kỹ thuật.
 • Cung cấp các dịch vụ: Bảo vệ an ninh, giữ xe, vệ sinh, chăm sóc cây xanh, cứu hộ hồ bơi, Gym,….

DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐIỀU HÀNH (TỰ CHỌN)

Cung cấp nhân sự quản lý chuyên nghiệp theo nhu cầu thực tế của khách hàng, đảm nhiệm một vài vị trí quan trọng hoặc một phần dịch vụ theo gói 1 để tham gia điều hành tòa nhà như:

 • Trưởng ban Quản lý
 • Kỹ sư trưởng
 • Dịch vụ vận hành hệ thống kỹ thuật,…

TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ CHUYỂN GIAO

 • Thiết lập hệ thống phần mềm quản lý trực tuyến tòa nhà ERP
 • Cung cấp nhân sự Ban Quản lý: Trưởng ban Quản lý, giám sát dịch vụ, lễ tân, hành chính, kế toán,…
 • Cung cấp nhân sự vận hành hệ thống kỹ thuật và giám sát công tác bảo trì, bảo dưỡng: Kỹ sư trưởng, nhân viên kỹ thuật.
 • Cung cấp các dịch vụ: Bảo vệ an ninh, giữ xe, vệ sinh, chăm sóc cây xanh, cứu hộ hồ bơi, Gym,….
[:en]

DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ (TRỌN GÓI)

 • Thiết lập hệ thống phần mềm quản lý trực tuyến tòa nhà ERP
 • Cung cấp nhân sự Ban Quản lý: Trưởng ban Quản lý, giám sát dịch vụ, lễ tân, hành chính, kế toán,…
 • Cung cấp nhân sự vận hành hệ thống kỹ thuật và giám sát công tác bảo trì, bảo dưỡng: Kỹ sư trưởng, nhân viên kỹ thuật.
 • Cung cấp các dịch vụ: Bảo vệ an ninh, giữ xe, vệ sinh, chăm sóc cây xanh, cứu hộ hồ bơi, Gym,…

TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ CHUYỂN GIAO

 • Thiết lập hệ thống phần mềm quản lý trực tuyến tòa nhà ERP
 • Cung cấp nhân sự Ban Quản lý: Trưởng ban Quản lý, giám sát dịch vụ, lễ tân, hành chính, kế toán,…
 • Cung cấp nhân sự vận hành hệ thống kỹ thuật và giám sát công tác bảo trì, bảo dưỡng: Kỹ sư trưởng, nhân viên kỹ thuật.
 • Cung cấp các dịch vụ: Bảo vệ an ninh, giữ xe, vệ sinh, chăm sóc cây xanh, cứu hộ hồ bơi, Gym,….

DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐIỀU HÀNH (TỰ CHỌN)

Cung cấp nhân sự quản lý chuyên nghiệp theo nhu cầu thực tế của khách hàng, đảm nhiệm một vài vị trí quan trọng hoặc một phần dịch vụ theo gói 1 để tham gia điều hành tòa nhà như:

 • Trưởng ban Quản lý
 • Kỹ sư trưởng
 • Dịch vụ vận hành hệ thống kỹ thuật,…

TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ CHUYỂN GIAO

 • Thiết lập hệ thống phần mềm quản lý trực tuyến tòa nhà ERP
 • Cung cấp nhân sự Ban Quản lý: Trưởng ban Quản lý, giám sát dịch vụ, lễ tân, hành chính, kế toán,…
 • Cung cấp nhân sự vận hành hệ thống kỹ thuật và giám sát công tác bảo trì, bảo dưỡng: Kỹ sư trưởng, nhân viên kỹ thuật.
 • Cung cấp các dịch vụ: Bảo vệ an ninh, giữ xe, vệ sinh, chăm sóc cây xanh, cứu hộ hồ bơi, Gym,….