CƠ CẤU PHÂN KHU CHỨC NĂNG CỦA CỤM CÔNG NGHIỆP:

Khu vực sản xuất được tổ chức theo dạng phân lô, quy theo cụm ngành sản xuất – có 8 cụm A, B, C, D, E, F, G, H gồm: Khu kho tàng, khu trung tâm điều hành và dịch vụ, khu công viên cây xanh, khu các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Print Friendly, PDF & Email